Rhododendron

Rhododendron og surbundsplanter hører til blandt de smukkeste og mest taknemmelige blomstrende buske i vore haver og parker. De er attraktive buske som pynter overalt i blomstringstiden.

PLANTEVEJLEDNING

Tid

Man kan plante fra april til og med november. Planterne kan også flyttes når de blomstrer eller skyder.

Sted

Overalt i haven hvor der er rimeligt læ, undgå vindomsuste hjørner og dyb skygge. Regel: Jo mindre bladene er jo mere lys skal de have. Spørg ikke om der er sol eller skygge, men hellere om der er lyst eller mørkt.

Alle Rhododendron trives i lys eller vandrende skygge, og det forlænger blomstringen, beskytter mod udstråling og ser godt ud.

Af overstandere (langsomt voksende træ der giver skygge) kan vælges: Ask, Bærmispel, Eg, Hjertetræ, Lærk, Paradisæble, Rødel, Røn og Skovfyr.

Rhododendron kan altså også bruges som underbeplantning når eksisterende træer stammes op, samt på frie øst, vest eller nordsider af bygninger.

Jord

Alfa og omega er den rigtige jordbund. PH skal være ca. 5,0 og der skal være et stort luftindhold. Derfor: Brug ren spagnum, fin, mellemfin eller grov, evt. blandet med grannåle, men aldrig med jord. Er der almindelig havejord graves der som gennemsnit et hul på 0,5×0,5×0,3 m, der fyldes med fugtig spagnum (ca. 75 ltr.), og planten kan nu stå i 3 år. Rødderne gror ca. 10 cm ud om året. Man kan altså supplere senere, eller gøre hullet bredere ved plantningen, – alt efter temperament.

Plantning i stiv lerjord duer ikke. Sæt i stedet planten på jorden og læg spagnum udenom, evt. afgrænset af sten eller træ.

Større beplantninger

Plant træerne (overstanderne) først, jævnt fordelt over arealet. Anbring de store Rhododendron i midten og/eller i baggrunden af arealet – oven på jorden.

Herefter dværgsorterne og selskabsplanterne (Pieris, Leucothoe, Skimmia, Magnolia med flere), som placeres i forgrunden og på friarealerne i midten i små grupper. Regel: Jo mindre planter, jo flere pr. gruppe.

Spagnum lægges nu rundt om planterne og overfladen kan så evt. dækkes med bundplanter (Lyng, Gaulteria, Tyttebær, Vinterglans) og/eller med bark, kogleskæl eller flis (i mindst 5 cm tykkelse).

PASNING

Gødskning

For planter i ren spagnum anvendes 25g NPK 15-7-14 i april, maj, juni og august pr. m2 – jævnt fordelt.

Rhododendron-specialgødning og naturgødning kan også anvendes (se brugsanvisningen), Svovlsur Ammoniak bør ikke anvendes, højest til gamle, løvrige planter i jord (3-5 g pr m2). Et årligt lag spagnum (100 ltr. Pr. 10 m2) + blad- og græsaffald tilrådes.

Gulløvede

Gulløvede Sløje planter graves op og plantes igen i ren spagnum. Rhododendron skal være mørkegrønne!

Ranglede

Ranglede planter skaffes lys og forplantes evt. med mindre planter, eller flyttes. Hvis det kniber med pladsen, kan de skæres ned, gerne til knæhøjde, men kun i april eller netop efter blomstringen. De vil kun udvikle blade det første år og ingen blomsterknopper, så måske kan man nøjes med at skære hver anden ned.

Blomstringen

Blomstringen fremmes ved at afbrække blomsterstandene efter blomstringen i de første par år (specielt på de storbladede).

OVERVINTRING

Dækkes med granris. Man kan f.eks. bruge det aftjente juletræ. Grenene stikkes i jorden omkring planterne.