Bisværm i haven

Hjælp! Vi har fået en bisværm i vores have, hvad skal vi gøre?

Om sommeren er det sværmetid for bierne. En flok på op til halvdelen af en bifamilie forlader det gamle bo sammen med den gamle dronning og begiver sig ud i verden for at finde et nyt sted at bo.

En sådan sværm sætter sig de mærkværdigste steder, i træer, på cykler, under tagudhæng, i hække ja næsten hvor som helst. Dog ikke på mennesker. Selvom man nogen gange ser billeder af mennesker med en bisværm om halsen, behøver man ikke at være bange. Det er blot en biavler der har taget dronningen i et lille bur og på den måde lokket bierne til at sætte sig på ham.

Desuden er sværmebier meget fredelige, faktisk kan de næppe stikke, fordi de, når de forlader det gamle bo, har fyldt deres maver med så meget honning, at de ikke kan krumme sig sammen og stikke.

En bisværm er penge værd for en biavler, derfor kan man ofte få ham til at hente sværmen gratis, hvis det ikke er for svært et sted den hænger.

Jo tidligere på året man får en sværm des mere er den værd.

Nedenstående tekst og billederne på denne side er hentet fra Danmarks biavlerforenings hjemmeside www.biavl.dk. Hvor man kan læse meget mere om bier.

Sværmning er biernes måde at formere sig på under naturlige forhold. I moderne biavl er sværmning en uønsket egenskab, da en bifamilie, som går i sværmtilstand og sværmer, stopper med at indsamle nektar. Den tilbageblevne bifamilie er svækket og vil normalt ikke producere honning af betydning resten af den sæson.

Moderne avl og biavlerens indgreb i bifamilien gør at sværmning kan kontrolleres og hindres af biavlere. Alligevel går der årligt mange sværme.

Under naturlige forhold vil en sværm forlade bistadet og finde et nyt bo. Svæmens størrelse vil svare til ca. halvdelen af antallet af bier, som befinder sig i bistadet. Det er den gamle dronning, der følger sværmen, mens en ny uparret dronning bliver tilbage i bistadet.

Sværmen vil under normale forhold hænge sig på et udhæng i kort afstand fra dens oprindelige bo. Her vil den sidde lige fra nogle timer til flere dage, mens sværmens spejder-bier afsøger det nærmeste område for passende steder. Rekrutteringen af spejderbier finder sted på overfladen af sværmen. Først når der er en generel enighed blandt spejderbierne for det nye sted, vil sværmen flyve til det nye hjem. Flere faktorer påvirker valget af det nye hjem, såsom volumen, det nye bo, højden over jorden, om det er et tørt eller fugtigt sted og endda hvilken placering og retning flyveåbningen har.

Biavlere vil oftest være villige til at hente en bisværm. Især hvis sværmen lige har sat sig i f.eks. et træ. Så er den forholdsvis nem at tage med. Er der derimod tale om etablerede bisværme, som har siddet i længere tid eller som sidder i murværk, under udhæng osv. kan det for biavleren være yderst vanskelig at komme til sværmen og der vil være tale om større indgreb. Se Danmarks Biavlerforenings sværmfangerliste.

Bisværme

Danmarks Biavlerforenings medlemmer kommer oftes gerne og henter en bisværm, som lige har sat sig i en busk, træ eller lignende. Find en sværmhenter på vores sværmfangerliste.

Men drejer det sig om en bisværm, som sidder højt i et træ eller i en hulmur, bliver det straks være.

Nogle sværmhentere vil kræve et beløb for at afhente en sværm. Drejer det sig om hvepse – må det forventes at der opkræves et beløb. Drejer det sig om andre insekter, såsom murbier, jordbier kan man henvende sig til Statens Skadedyrslaboratorium. Tlf. 45 87 80 55.

I nogle tilfælde er det tilrådeligt at kontakte et privat Skadedyrsbekæmpelsesfirma. Se i din telefonbog.