Beskæring af frugttræer

Indledning

Frugttræer beskæres for at give større og bedre frugter. For at træerne ikke skal blive for store eller for at give træet en form. Endelig fjerner man også ved beskæring, syge og svage grene.

Fra naturens hånd er frugttræerne selvfølgelig ikke indrettet til at skulle beskæres. Lader man et træ stå uden beskæring, vil det oftest udvikle en pæn harmonisk form og det vil også give masser af frugt.

Når vi mennesker skal indpasse frugttræer i vores have er der så andre hensyn der skal tages. Ofte får træet en tildelt plads, som regel for lille, og her håber vi så at der med tiden vokser et smukt frugttræ op. Men så sker der det, at træet vokser sig større end vi troede og pludselig opdager vi at træet er blevet for stort.

Er træet først blevet for stort, skal der skæres kraftigt og det betyder igen mange vanskud. Derfor er det en god ide at starte i tide med sin beskæring. Beskæringen kan f.eks. deles op i følgende punkter.

Den hurtige beskæring

Den nemmeste måde at beskære på, er kun at beskære det mest nødvendige og efter devisen: væk med de grene der er irriterende eller skæmmende.

Er en gren i vejen for mig, når jeg klipper græs eller færdes under træet, så skæres den bort. Er en gren på vej op hvor jeg alligevel ikke kan nå frugten, eller er den i vejen for udsigten, så væk med den.

Tager en gren lyset fra de andre grene, så væk med den.

Stikker en gren ud på en måde der gør træet grimt, så væk med den også.

Den logiske beskæring

For mange frugter på træet giver små frugter og er grenene på træet placeret på en sådan måde at ikke alle grene får lys nok, vil en del frugt ikke udvikle sig ordentligt.

Derfor vil en hensigtsmæssig beskæring, hvis man er interesseret i god frugt, være at gå efter grene der krydser og grene der vokser for tæt på hinanden. Men glem ikke at træet skal ende med at have en pæn form.

Her gælder det om at lægge et personligt skøn ind og prøve at gå træet igennem gren for gren.

Hvad sker der hvis jeg skærer denne gren bort?

Giver det mere lys til grenen nedenunder?

Kan grenen undværes eller er den vigtig for træets form?

Stol på dit eget skøn.

Husk også at når det overhovedet er muligt så vælg at skære hele grene bort, så undgår du de mange vanris.

Den Japanske beskæring

I den japanske have tildeles hvert enkelt træ sin plads og formen på træet bestemmes også. Alt hvad der kommer udenfor denne form skæres bort. Dette gælder også frugttræet.

Jeg har set et frugttræ der var over 30 år gammelt, med en stamme på tykkelse med mit ben, men med en krone der var helt flad, nærmest af form som en paraply. Den samlede krone dækkede ikke mere end 2 m². Alligevel gav træet 30 – 40 store lækre æbler hvert år. Og træet var meget smukt at se på.

Metoden kan sagtens bruges i en almindelig have. Form træets grene ved at binde dem i den form du ønsker, brug stokke hvis det er nødvendigt. Efter nogle få år vokser de ledende grene som du ønsker det, Når træet har nået den form du har brug for, så klip alt det bort, der vokser udover denne form.

Sporebeskæring

Unge frugttræer vokser hurtigt, især i toppen og der sættes en masse sommerskud ud som ikke bærer frugt. Når æble- og pæretræer bliver ældre dannes en anden type skud, det er ganske korte skud der ender med en blomsterknop.

Blomsterknopper er større end bladknopper. Når disse dværgskud først er dannet, vil der blive ved med at komme blomster og frugt her, år efter år. Nu bruger træet sin kraft på at danne frugt i stedet for at vokse.

Disse frugtsporer kan man selv være med til at lave. Man tager fat i en nyere gren med sideskud og starter fra spidsen af grenen. Denne spids lader man blive så grenen kan vokse videre. Den kaldes ledeskudet. Nu arbejder man sig indad.

Det første skud efter ledeskuddet skæres helt bort, denne gren kaldes også for tyven. Resten af skuddene indefter, skæres tilbage så der kun er 2 – 3 knopper tilbage. Her vil så efterfølgende dannes blomsterknopper og frugt.

Om sommeren, omkring Skt. Hans, klippes alle nye skud ind så der kun er to blade tilbage. Ved at gøre det på dette tidspunkt, vil træet ikke sende ret mange erstatningsskud ud. Det gælder altså om at holde træet konstant i ave. Men ikke mere end at det stille og roligt kommer til at fylde lidt mere.

Efter 6 – 8 år med denne beskæring er det tid til at skære de nu ret kringlede sideskud hårdt tilbage. Således at der kun er nogle få blomsterknopper tilbage på hvert skud.

Husk hele tiden på også at give træet en pæn form.

Ved f.eks. espalier må man gribe til opbinding, nedbinding og indbinding til tråde eller stokke.

Vægte og nedbinding af grene

Det er en kendt sag at grene der bøjes nedad begynder at sætte frugt langt hurtigere.

Dette kan man gøre ved at binde snore i grenene og derved tvinge dem til at vokse nedad. En anden smart måde er at lave små vægte der hænges i spidsen af de tynde grene.

Disse vægte kan f.eks. laves i gips med en tøjklemme fæstet med ståltråd. Støbeformen kan være æggebakker eller andet.

Det er let at lave og nemt at hænge på ved hjælp af klemmen.

Beskæring af nye frugttræer

Nyplantede og unge træer kan ofte helt standse væksten, på grund af lidt for ringe vækstbetingelser. Sker det vil det lille træ sætte frugtknopper og bære frugt, i stedet for at vokse. Derfor vælger mange professionelle gartnere, konsekvent at indkorte alle grenene, efter den første vækstsæson. Det ser voldsomt ud når man skærer så kraftigt tilbage på et lille nyplantet træ. Men det stimulerer nyvæksten således at træet kommer i sund vækst.

Det foregår ved at man ser på hver enkelt gren. Her ser man de nye blad og frugtknopper yderst på grenen. Længere inde ser man det man kalder de sovende øjne. Det er steder hvor træet vil bryde med nye grene, hvis det af en eller anden grund mister sine blade og knopper.

Her skærer man så sin gren tilbage, således at snittet ligger over et passende sovende øje. Her vil så bryde en ny gren ud i løbet af vækstsæsonen. Dette gøres med alle grene.

Princippet kan bruges på alle slags frugttræer og for øvrigt også alle andre løvfældende træer.

Hvornår kan jeg beskære?

  • Unge æble- og pæretræer: Feb., Marts, April, Maj, Juni, Juli, August, Sept.
  • Ældre æble- og pæretræer: Jan., Feb., Marts, Juli, August, Sept., Okt., Nov., Dec.

Især unge træer kan tage skade af for tidlig beskæring, hvis det i løbet af vinteren sætter ind med streng frost.

Det er ikke praktisk at beskære lige når træet blomstrer, fordi mange blomsterknopper let rives af.

Sommerbeskæring er en god beskæring fordi man lettere ser hvordan træet tager sig ud. Desuden er træet ikke så tilbøjelig til at sætte vanskud når det beskæres om sommeren.

  • Blommer, Kirsebær, Fersken, Nektarin og Abrikos: April, Maj, Juni, Juli, August, September, Oktober.

Disse kaldes stenfrugttræer.

De angribes ofte af en svampesygdom, bakteriekræft, som giver døde grene.

  • Valnød: Juni, Juli, August, September, Oktober, Nov. ,Dec.

Valnød hører til de træer som også kaldes blødere. Det vil sige at de bløder kraftigt hvis de beskæres i vintermånederne.

I vækstsæsonen bløder de mindre. I øvrigt er det ikke noget der slår træet ihjel, at det bløder noget i en periode.