Vilde fugle og fodring

Vilde dyr i naturen kan som regel klare sig gennem vinteren uden hjælp. Derimod er det vanskeligere at klare sig, for fugle som holder til i byer, hvor de er forhindrede i at finde andre større områder at søge føde i, på grund af veje og bygninger.

Derfor er det en god ide at fodre her.

Men husk at er du først begyndt, skal du fortsætte med at fodre, for fuglene vænner sig lynhurtigt til et fast fodersted.

Hvad kan du give dem?

Solsikkekerner: Solsikkekerner er en sikker måde at tiltrække en række fugle med. Da fuglene slipper for selv at skulle knække solsikkefrøene.

Viltfugleblandinger: Ved at bruge en blanding, sikrer du dig at der er tilbud til alle de forskellige fugle som kommer til dig.

Mejsebolde. Her er en populær fødekilde for mindre fugle som mejser. Husk at træde på kuglerne inden du hænger dem op, da de ellers er svære for fuglene at spise af.

Æbler. Nogle overskårne æbler hver dag er meget populært for især Solsorten. Den får samtidig dækket sit behov for vand fra de saftige æbler.

Vand. Mange fugle kan klare sig en hel dag med ganske få næbfulde vand. Derfor er en skål lunkent vand om morgenen, særdeles velkommen, selvom vandet er frosset til efter få timer.

Gode fodersteder

Sæt dine fodersteder op tæt ved buske og træer. Derved får fuglene sikre steder at søge beskyttelse mod rovfugle. Mange fugle mister livet hvis foderstedet er helt åbent. Disse steder er til gengæld populære for rovfugle som får nogle nemme måltider.
Man kan også fodre under et havebord, som så er med til at yde beskyttelse mod angreb ovenfra.
Foderhuse er også gode, man undgår for meget spild på jorden, hvor det mest er rotter og mus der får glæde af det.

Af Frank Nielsen. Nordsjællands Fuglepark www.fugleparken.dk

Fugleparken i Kongernes Nordsjælland

Fugleparken i Kongernes Nordsjælland er en enestående oplevelse for hele familien. 1500 fugle fra 250 arter fra hele verden findes i Danmarks og Skandinaviens største fuglepark. Desuden har vi krybdyr, kænguruer, padder, silkeaber m.m.

www.fugleparken.dk