Unaturlige frugter

Hvad er det vi sætter tænderne i og udsætter vores helbred for, når vi køber de flotte frugter i supermarkedet eller grønthandleren?

KUNSTIG MODNING MED KEMI ER MEGET UDBREDT

Der er delte meninger om den almindelige praksis, hvor man plukker umodne frugter, som kan holde længe, fordi man så kan modne dem kunstigt med kemi, lige før man leverer til forretningerne.
Nogle mener det er nødvendigt, da mange frugter ikke ville være tilgængelige på markedet, hvis de skulle plukkes modne, de ville nå at rådne før de nåede forbrugerne.
Andre mener de frugter som plukkes lang tid før de er modne, aldrig opnår den smag og næringsværdi, som naturligt modnede frugter har. Derfor er de uden værdi eller måske endda skadelige.

Modningsmidler fremskynde modningsprocessen

Mange Frugtavlere foretrækker at plukke deres frugter før fuldstændig modning, hvilket er nyttigt for dem, da modne frugter ikke holder så længe. For eksempel bliver bananer plukket, når de er helt grønne. De bliver så kunstigt modnet efter modtagelse, ved at blive gasset med Ethylen eller lignende.

En lignende metode, der anvendes i dele af Asien er at dække et leje af grøn-høstet Mango og et par små åbne beholdere med klumper af Calciumcarbid med en plastik belægning. Fugten i luften omsættes med Calciumcarbid så den frigiver gassen Acetylen, som har samme modningsvirkning som Ethylen.

Lidt om Kemien

Calciumcarbid anvendes til modning af frugt kunstigt i nogle lande.
Industrial-grade Calsiumcarbid kan indeholde spor af Arsen og Fosfor og er derfor forbudt i mange lande.

Calsiumcarbid kan, når opløst i vand, producere Acetylen, som igen fungerer som kunstig modner.

Acetylen menes at påvirke nervesystemet ved at reducere Oxygen forsyning af hjernen, men man hævder at i praksis er resterne af acetylen ikke tilstrækkeligt reaktivt til at påvirke forbrugerne.

Økologi - helst uden gas

Forbrugerrådet ser helst, at økologiske varer ikke modnes med gas.

Høringssvar vedr. anvendelse af ethylen og calciumcarbid til modning af ananasblomster.

Plantedirektoratet har i brev af 6. november 2002, j.nr. PD 1996-403-2, bedt om kommentarer til en eventuel anvendelse af Ethylen og Calciumcarbid i forbindelse med modning af økologiske ananas-blomster.

Det vedlagte notat beskriver problemstillingen og argumenterer for brugen af Ethylen, men omhandler slet ikke brugen af calciumcarbid. Forbrugerrådet mener, at man kan diskutere, om det at producere en frugt hele året er et fuldgyldigt økologisk argument, men erkender dog det positive i tilgængeligheden af et økologisk alternativ.

Forbrugerrådet så helst, at økologisk frugt blev produceret uden brug af gasser til fremme af modning o.lign. Vi kan dog alligevel godt acceptere, at der tillades brug af ethylen til fremme af økologiske ananasblomster, da ethylen er et naturligt forekommende stof i frugterne, og da det allerede anvendes til modning af økologiske bananer.

Forbrugerrådet kan derimod ikke acceptere brugen af calciumcarbid. Calciumcarbid beskrives som nævnt ikke i notatet. Efter hvad Forbrugerrådet erfarer, blandes stoffet med vand, hvorved der dannes bl.a. Ethylen. Det aktive stof for modningen er således Ethylen. Men der kan muligvis også dan-nes andre stoffer ved reaktionen. Forbrugerrådet mener, at det er problematisk, at der ingen beskrivelse foreligger af eventuelle sideeffekter ved vanding/sprøjtning med Calciumcarbamid i vand.

Hvis der skal tilsættes et kunstigt stof til økologisk produktion, må det være det bedste at benytte det rene stof, dvs. i dette tilfælde Ethylen, som i højere grad svarer til den naturlige påvirkning. Dette er i princippet den samme argumentation, som der anvendes i det vedlagte notat imod brugen af røg til modning.

Lidt om Eu regler

Udedanmark har hentet nedenstående udsnit af Eu regler. De forekommer noget uldne, hvad angår sikring af forbrugeren. At give sådanne undtagelser, inviterer til omgåelse af reglerne.

Eu regler af 2011

Artikel 4

Undtagelser fra og fritagelser for anvendelsen af handelsnormer

1. Uanset artikel 113a, stk. 3, i forordning (EF) nr.

1234/2007 kræves det ikke, at følgende produkter er i over­ ensstemmelse med handelsnormerne:

a) produkter, der, hvis de er tydeligt mærket med ordene »til forarbejdning« eller »til foder« eller anden tilsvarende ordlyd:

i) er bestemt til industriel forarbejdning

ii) er bestemt til foder eller andre formål end ernærings­ formål

(Dele af ovenstående tekst er hentet på forbrugerrådets hjemmeside.)