Haven, Februar 1996

Nedenstående skitse af et lille vandløb er inspireret af en dansk bæk, tegnet af havearkitekt og anlægsgartner H. C. Skovgaard. Skitsen blev vist i en artikel i "Haven, februar 1996".

Vi har citeret teksten, som er skrevet af Maj Scharff.

Vand efter naturens model

Af Maj Scharff

Vand spiller en vigtig rolle i mange haver, hvad enten det er vandløb, søer eller damme. Det tiltrækker sig altid stor opmærksomhed og skal derfor være velplaceret, velfungerende og smukt.

Bækken på skitsen er inspireret af en dansk bæk - stille og blid. Beplantningen langs bredderne veksler mellem græs, (snit 1), irisbed, (snit 2 og 3) og st sumpbed, (snit 4). Desuden er der opbygget et lille vandfald, (snit 5). 

Bækken på skitsen er inspireret af en dansk bæk - stille og blid. Beplantningen langs bredderne veksler mellem græs, (snit 1), irisbed, (snit 2 og 3) og st sumpbed, (snit 4). Desuden er der opbygget et lille vandfald, (snit 5). 

Stenene langs kanterne skjuler folien og støtter bredderne, og sammen med grus/perlesten bag stenene hindrer de, at græsset langs bredderne suger for meget vand.

Det er vigtigt for vandløbets naturlige udtryk, at de fleste sten er overgroet eller dækket af mos, græs eller andre planter.