AFSNIT 2: VÆRKTØJ OG SIKKERHEDSUDSTYR

Det er vigtigt at man har bestilt materialer i god tid. Der kan godt være ventetid på den flise du vil købe, især i forårssæsonen.

Vognmanden der skal levere grus har måske ikke lige tid, hvis du ringer dagen før du skal begynde. Endelig skal du måske bruge maskiner til at grave ud, motorbør, pladevibrator o.s.v. Det hele kan lejes forholdsvis billigt, set i forhold til det håndarbejde man sparer.

VÆRKTØJSLISTE:

Følgende værktøjer vil være gode at have:

Snore

En tynd men solid snor er vigtigt, muresnor en nok det bedste. Max. 1 mm. tyk.

Jern eller træpløkke

For at kunne sætte snore er det nødvendigt med pløkke til at banke i jorden. Har du ikke jernpløkke så kan man save et bræt ud i ca. 80 cm længde og efterfølgende flække brættet til pløkke med en økse. Udseendet er ikke så vigtigt.

Vaterpas

Et vaterpas kan hjælpe dig til at få styr på det vandrette plan, ved støttemure også det lodrette plan.

Tommestok og båndmål

Hvis du vil have et pænt resultat, sørger du for at måle alting korrekt ud.

Laser eller nivvilérinstrument

Det bedste resultat ved afsætning af højder, fås ved hjælp af disse instrumenter, Kan du ikke bruge et sådant, er der under punktet "lægning", en anvisning på hvordan man bruger snore, bræt og vaterpas til at sætte højder af.

Hamre

En hammer er nødvendigt for at kunne slå pløkke i. Desuden findes en række specialhamre. De omtales under de specialopgaver hvor der er brug for dem.

Retskede

En retskede eller et aftræksbræt er lavet i aluminium. Det bruges til aftræk af det øverste lag hvorpå man lægger sine fliser. Det kan også bruges i forbindelse med vaterpas til afsætning af højder over kortere afstande.

Har man ikke en retskede kan man lave det af et bræt der saves til så det har en passende længde. Husk at se efter om brættet er helt lige.

Aftræksskinner eller rør

For at have noget at trække af på, lægger man 2 aftræksrør eller skinner i gruset. Hvis de sættes efter snore har man hér det nøjagtige plan hvor flisen efterfølgende kan lægges. 

Dette kaldes afretningslaget og bliver til ved at man trækker sin retskede henover de 2 aftræksrør. Mere om dette under afsnittet "lægning" Aftræksskinner kan f.eks. være T-jern 40x40 mm. Eller Vandrør i 1/2" (1/2 tomme).

Jordstøder

Bruges til at støde jord og grus, dér hvor man ikke kan komme til med en pladevibrator.

Har man ikke en jordstøder kan man bruge en stolpe eller en rafte til at støde med.

Fliseklipper

Har man brug for at skære eller klippe fliserne er en fliseklipper god at have.

Vinkelskærer

Til finere tilskæringer og tilpasninger er der brug for en vinkelskærer. For at skære i fliserne behøves en diamantklinge.

Pladevibrator

Hvis belægningen skal være jævn i mange år er det nødvendigt med komprimering(trykning) af jorden. Dette gøres bedst med en pladevibrator.

Til lette opgaver som terrasser kan bruges en mindre pladevibrator 70 - 150 kg. Ved større opgaver som en vej eller indkørsel er der brug for en tungere pladevibrator. Dog er den lette pladevibrator at foretrække til at komprimere det øverste lag.

SIKKERHEDSUDSTYR:

At arbejde med maskiner og belægninger er ikke ufarligt. Der findes en lang række muligheder for at beskytte sig mod skader.

Jeg har i det efterfølgende nævnt nogle af de vigtigste, men man bærer selv ansvaret for at sikre sig at man hele tiden bruger egnet sikkerhedsudstyr.

Høreværn

Støjende maskiner giver høreskader hvis man ikke bruger høreværn.

Beskyttelsesbriller

Når man skærer eller hugger i sten m.m. vil det ske at splinter slår tilbage, er man uheldig kan man få skader på øjnene.

Derfor, brug altid sikkerhedsbriller hvis der er risiko. Det gælder også hvis det er andre der arbejder i nærheden af dig.

Knæbeskyttere

Når man arbejder med belægninger må man ofte ned på knæene, det er ubehageligt og koldt for knæene. Derfor brug knæbeskyttere.

Åndedrætsværn

Når man arbejder med ting der støver vil det være nødvendigt med en partikelmaske, de findes i forskellige grader af beskyttelse.

Læs brugsvejledningen. Husk at stenstøv er sundhedsskadeligt.

Sikkerhedsfodtøj

Findes som sko, træsko og støvler. Et korrekt sikkerhedsfodtøj giver mere beskyttelse til fødderne mod ting der falder ned på foden eller mod søm man træder på. Læs brugsvejledningen, så du ved hvad dit sikkerhedsfodtøj beskytter imod.

Handsker

Når man arbejder med cementsten er det en god ide at beskytte sine hænder ved at bruge handsker.