(2) Jordblandinger

Muldjord

Muldjord direkte fra udgravningen, kan indeholde sten græstørv og ukrudt. Den billigste muldjord man kan købe.

Harpet muldjord

Harpet muldjord

Mulden er sigtet gennem en stor harpe der har fjernet græstørv og større sten.

Kompostberiget muldjord

Kompostberiget muldjord

Den harpede muldjord er tilført 25 - 50% kompost, hvilket giver en lettere muldjord med et større naturligt gødningsindhold, forudsat at den kompost der er tilført er ordentligt omsat.

Ren kompost

Ren kompostjord der er harpet. Indeholder et højt gødningstal hvilket igen betyder at der ikke kan plantes direkte i den. Den kan lægges ud som topdressing i bede på 5 - 10 cm, og på græsplæner i 1/2 -1 cm.

Endelig kan man lægge et lag kompostjord ud på jorden og efterfølgende grave eller fræse jorden.


Grusmaterialer
Betonvarer