(2) UDGRAVNING & UDLÆGNING AF GRUSUNDERLAGET

Afhængig af opgavens størrelse, kan vi bruge spade, skovl eller maskine.

Er det muldjord vi graver af, kan vi ofte bruge det andre steder i haven. Råjorden køres bort hvis den ikke kan bruges.

Når der er gravet ud til den planlagte dybde, har man en såkaldt vejkasse.

Bunden af kassen komprimeres nu med en pladevibrator.

Det er vigtigt at bunden er plan, så vibratoren kan køre i hele bunden af kassen. Hvis bunden er lidt våd eller fedtet kan man lægge et tyndt lag grus ud i bunden, så kører vibratoren frit uden at hænge i.

Nu er der klart til at lægge de planlagte gruslag ud.

Eksempel til gangstier, terrasser og legepladser:

Ovenstående er vist et eksempel på hvordan man opbygger en belægning i Holmegårdssten med et underlag bestående af: stabilgrus, afretningslag og belægningssten.

Eksempel til gangstier og terrasser hvor jorden bruges som bærelag:

Ovenstående er vist et eksempel på hvordan man opbygger en belægning i fliser med et underlag bestående af afretningslag og belægningssten.

Læg mærke til at der er valgt 0/8 grus. Det skyldes at 0/8 grus har en bedre bæreevne end 0/4 grus Til gengæld er det lidt sværere at arbejde med når man laver aftrækket.

Eksempel tung trafik:

Ovenstående er vist et eksempel på hvordan man opbygger en indkørsel i SF-sten med et underlag bestående af Bundsikringsgrus, Stabilgrus, afretningslag og belægningssten.

Den viste model er til pladser og køreveje for tung trafik. Den kan bære kørsel med almindelige lastbiler over 3500 kg.

Ved større belastning øges bundsikringslaget og bærelaget. Ved mindre belastning kan bærelaget reduceres til 15 cm.

To top


Afsætning af højder og linier
Komprimering