(1) AFSÆTNING AF HØJDER (NIVILLERING) OG LINIER

Pløkke

Først sættes alle linier af med pløkker i alle hjørner. For eksempel bruges der 4 pløkke til afsætning af en firkantet plads, én i hvert hjørne. Har man stier, kurver eller højdeforskelle er det nødvendigt med flere pløkker.

Højder

Derefter sættes der streger på alle pløkke. Disse streger skal angive det færdige terræn, sådan som man har bestemt det på tegningen. Et typisk eksempel kunne være en fliseterrasse ved huset. Den normale højde for en fliseplads er ca. 15 cm under husets sokkelkant.

Herefter skal man huske at der skal være fald bort fra huset.

Det betyder at regnvand skal trække bort fra huset og ud i græs eller bede. Er der tale om større flisepladser, kan der blive tale om at etablere en brønd eller faskine til at trække vandet.

Et normalt fald bort fra huset (vandafledningsfald) vil være minimum 1,2 % . Det svarer til et fald på 1,2 cm pr meter. Dette gælder for fliser. For Klinker, Chaussésten og brosten er faldet minimum 1,5 %, svarende til 1,5 cm pr meter.

Hvis man ikke kan tegne stregerne på pløkkene i færdig højde, fordi den eksisterende jordhøjde ligger højere, kan man vælge at alle streger tegnes f.eks. 10 cm over færdig højde.

Det skal man så huske, når man efter udgravning skal sætte af til fliselægningen.

Snore

Når alle højder er tegnet på pløkkene med kridt eller blyant, forbindes de med en murersnor. Snoren bindes stramt, så den ikke hænger nogen steder.


Den praktiske udførsel
Udgravning og udlægning af grusunderlaget